Engleski

Kursevi engleskog jezika

 • PRE-SCHOOL KIDS - kursevi za predškolsku decu 
 • KIDS - kursevi za školsku decu 
 • TEEN - kursevi za tinejdžere 
 • ADULTS - kursevi za odrasle 
 • BUSINESS - poslovni kursevi 
 • ESOL - pripremni tecajevi za medunarodne ispite 

Kursevi za decu

Naši kursevi za decu vode Vaše dete od predškolskog doba, pa kroz celu osnovnu školu. Metodicki i sadržajno prilagodeni su interesima i sposobnostima dece, tako da s lakocom usvajaju strani jezik.

kursgodište polaznikanivoi po CEF-u*
PRE-SCHOOL KIDS godinu dana pre polaska u školu Eb
KIDS STARTER 1. razred Ea
KIDS 1 2./3. razred A1c
KIDS 2 3./4. razred A1b
KIDS 3 4./5. razred A1a
KIDS 4 5./6. razred A2c
KIDS 5 6/7 razred A2b
KIDS 6 7./8. razred A2a

*Common European Framework

Kursevi za tinejdžere

Kursevi za tinejdžere nastavljaju se na kurseve za decu. Gradivom, temama i metodickim pristupom prilagodeni su dacima viših razreda osnovne škole i srednjoškolske, koji vode ka pripremnim kursevima za medunarodno priznate ispite: FCE, CAE, CPE.

kursgodište polaznikanivoi po CEF-u*
TEEN 1 8./1. srednje (niži nivo predznanja) B1a
TEEN 2 8./1. srednje (viši nivo predznanja) B2c
TEEN3 1./2. i 3. srednje B2b
TEEN 4 3. i 4. srednje B2a
TEEN 5 4. srednje C1b

Kursevi za odrasle

Koristeći oprobane programe od samog početka učenja jezika vodimo Vas do visokog nivoa znanja jezika. Svi kursevi za odrasle polaznike imaju 64 časa nastave semestralno.

kursnivoi po CEF-u*
ADULTS 1 A1b
ADULTS 2 A1a
ADULTS 3 A2b + A2a
ADULTS 4 B1d
ADULTS 5 B1c
ADULTS 6 B1b
ADULTS 7 B1a
ADULTS 8 B2b
CONVERSATION 1 B2a
CONVERSATION 2 C1b
CONVERSATION 3 C1a
Error: Za odrasle polaznike s predznanjem organizujemo besplatno testiranje

Poslovni kursevi

Na kursevima poslovnog jezika naučićete nove reči i fraze vezane za poslovno okruženje, razvićete veštinu slušanja i vodenja diskusija i steći sigurnost u korištenju stranog jezika.

Usvojićete veštine poslovne komunikacije, kao što su:

 • telefoniranje
 • prezentacije
 • sastanci
 • pregovaranje
 • poslovna korespodencija
 • snalaženje u različitim društvenim situacijama
kursnivoi po CEF-u*
BUSINESS COMMUNICATION 1 A1b
BUSINESS COMMUNICATION 2 A1a
BUSINESS COMMUNICATION 3 A2b
BUSINESS COMMUNICATION 4 A2a
BUSINESS COMMUNICATION 5 B1d
BUSINESS COMMUNICATION 6 B1c
BUSINESS COMMUNICATION 1 B1b
BUSINESS 1 B1a
BUSINESS 2 B2a
BUSINESS 3 B2b
BUSINESS 4 B2a

ESOL - pripremni kursevi za međunarodne ispite 

Razmišljate li dalekosežno?

Medunarodno priznate diplome Cambridge Univerziteta (ESOL) pomoći ce vam pri zapošljavanju, medunarodnoj razmeni, stipendijama i studijima u inostranstvu.

ESOL ispiti se održavaju u saradnji s British Council-om u martu, junu i decembru svake godine.

kursnivoi po CEF-u*
FCE*  - 78 sati nastave B2
CAE** - 93 sata nastave C1
CPE - 116 sati nastave C2

*First Certificate in English
**Certificate in Advanced English

kursnivoi po CEF-u*
BEC*  
BEC PRELIMINARY - 70 sati nastave B1
BEC VANTAGE - 78 sati nastave B2
BEC HIGHER - 93 sata nastave C1

*Business English Certificate

Error: Za polaznike koji žele da pohadaju pripremne kurseve za medunarodne ispite potrebno testiranje

Prijava

 1. Ime i prezime(*)
  Invalid Input
 2. E-mail(*)
  Napišite ispravno vašu e-mail adresu
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. Adresa(*)
  Invalid Input
 5. Vrsta kursa(*)
  Invalid Input
 6. Doba dana(*)
  Invalid Input
 7. Antispam(*)
  Antispam   ResetujPogrešan unos