Posebni

Nastava za preduzeća
Mscuela govori poslovnim jezikom!

Kad govorimo o učenju novog stranog jezika ili o autentičnom upoznavanju neke druge kulture, MSCUELA je pravi partner za Vas i Vaše saradnike.
MSCUELA nudi kurseve jezika kako za zaposlene pojedinačno, tako i za celu firmu. Nastava se održava u našom jezičkom centru ili u Vašoj firmi. Vama i Vašim saradnicima stavljamo na raspolaganje izveštaje o napretku u učenju, tako da u svakom trenutku možete da imate uvid u trenutni stepen svoga znanja.

Najbolje rešenje za mala i velika preduzeća je da se kurs organizuje u njihovim prostorijama. Na taj način sigurno da veći procenat polaznika redovno prisustvuje časovima što je najbitnije za uspešni napredak.
Osim učenja stranog jezika, na ovaj način Vaši službenici dodatno sarađuju i diskutiraju u opuštenoj atmosferi, što doprinosi izgradnji boljih odnosa i saradnje u kolektivu.

Organizujemo opšte standardne kurseve jezika ili poslovne komunikacije i jezika struke.

Poslovna komunikacija podrazumeva usvajanje veština za kojima polaznici svakodnevno imaju potrebu na svom poslu (telefoniranje, dopisi, prezentacije, pisma, govori, sastanci isl.). Jezik struke podrazumeva rad na temama koje su vezane za Vašu delatnost. Takav kurs temelji se na materijalima koji se izrađuju u saradnji s predstavnikom preduzeća ili samim polaznicima.

Priprema za polaganje međunarodnih ispita

U školi stranih jezika MSCUELA možete da upišete sledeće pripremne kurseve za polaganje međunarodnih ispita:

FCE - First Certificate in English - opšte znanje engleskog jezika

CAE - Certificate in Advanced English - visok nivo znanja engleskog jezika

CPE - Certificate of Proficiency in English - najviši nivo znanja engleskog jezika

DELE - Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera ( Inicial, Intermedio, Superior)

Ovi kursevi slušaju se dva semestra (128 časova) i zahteva se visok nivo znanja jezika.

Naši profesori upućeni su u strukturu navedenih ispita i njihovu kompleksnost. Tokom kursa polaznici dobijaju uvid u kompletan sadržaj ispita koji žele da polažu.

Mscuela konverzacijski kursevi

Za ovu vrstu kurseva podrazumeva se da već dosta dobro vladate gramatikom i želeli biste da svoje postojeće znanje upotpunite upravo na način da komunicirate na stranom jeziku i bavite se temama koje su od Vašeg interesa. Program konverzacijskog kursa škole Mscuela kreira se uz pomoć Vaših analiza interesa, a svaki konverzacijski kurs se temelji na projektu koji se dogovara s celom grupom i profesorom.

Ovakvi kursevi odžavaju se jednom nedeljno po dva školska časa, a ukupno ih ima 30.

Kursevi za decu

Dobro došli u Mscuela Kids!

Dečji kursevi su namenjeni budućim velikim ljudima. Istina je da deca najbrže i najlakše uče, a ono što se nauči u dečijem dobu ostaje za ceo život. To treba iskoristiti i investirati u budućnost. Što ranije počnu da uče i aktivno primenjuju jezik, čak i izvan škole, to će lakše postići željeni cilj. Učenje jezika osim toga podstiče i celokupni duhovni razvoj. Rano naučen strani jezik značajno poboljšava poslovne mogućnosti u budućnosti.

Mi u našoj školi sve to znamo i drago nam je što možemo sve da Vam i dokažemo, da pomognemo deci da zadrže i razvijaju svoje urođene talente, da izgrade svoje stavove upravo kroz upotrebu stranog jezika. Mscuela nudi kreativne predavače koji crpe svoju inspiraciju iz nepresušnog izvora dečje mašte.

Programi škole stranih jezika su zamišljeni tako da kod polaznika razviju ljubav prema jeziku i da ih upoznaju sa drugom kulturom, običajima i ličnostima. Svakako da pri tome ne zapostavljamo primarni cilj da našim mladim studentima priuštimo najkvalitetniju nastavu s ciljem da njihovo znanje ostane trajno.

Šta mali drugari i njihovi roditelji treba da znaju

Možete da birate - engleski i španski jezik.
Mi smo tu da zainteresujemo decu za učenje stranog jezika i kulture. Usvajanje fonetskog sistema stranog jezika je olakšano učenjem pesmica i recitacija, najčešćih fraza, uz neizbežne edukativne igre. Deca razvijaju aktivnosti razumevanja, pamćenja, podražavanja, pa tako i aktivnog korišćenja stranog jezika. Tako se podstiču dečje kreativne mogućnosti kroz zabavu i igru, savladava se stidljivost i uči se ponašanje u grupi i društvu. Osposobljenost za najjednostavniju komunikaciju na stranom jeziku daje veliku mogućnost za postizanje dobrog uspeha iz stranog jezika u kasnijem školovanju.

Kako roditelji prate napredovanje svoje dece?

To je prezentacija programa i usvojene materije kroz dva javna časa godišnje i otvorenost za sugestije i ideje.

Zašto treba učiti strani jezik u tom uzrastu?

Iskustvo u radu sa predškolskom decom nam je potvrdilo da deca u tom uzrastu (4-7 god) izuzetno lako savladavaju strani jezik, jer su u tom životnom dobu sklona imitiranju i podražavanju, a što je najvažnije nemaju straha da će pogrešiti. Proces učenja stranog jezika se odvija istovremenim bogaćenjem maternjeg jezika.
Kroz pevanje, crtanje, kreativni rad ili ples deca uče sa nama sa razumevanjem i puuuno zabave!

Prijava

 1. Ime i prezime(*)
  Invalid Input
 2. E-mail(*)
  Napišite ispravno vašu e-mail adresu
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. Adresa(*)
  Invalid Input
 5. Vrsta kursa(*)
  Invalid Input
 6. Doba dana(*)
  Invalid Input
 7. Antispam(*)
  Antispam   ResetujPogrešan unos