Naučite engleski i španski u školi MScuela u Zemunu

Kursevi engleskog jezika

 • PRE-SCHOOL KIDS - kursevi za predškolsku decu 
 • KIDS - kursevi za školsku decu 
 • TEEN - kursevi za tinejdžere 
 • ADULTS - kursevi za odrasle 
 • BUSINESS - poslovni kursevi 
 • ESOL - pripremni tecajevi za medunarodne ispite 

Kursevi za decu

Naši kursevi za decu vode Vaše dete od predškolskog doba, pa kroz celu osnovnu školu. Metodicki i sadržajno prilagodeni su interesima i sposobnostima dece, tako da s lakocom usvajaju strani jezik.

kursgodište polaznikanivoi po CEF-u*
PRE-SCHOOL KIDS godinu dana pre polaska u školu Eb
KIDS STARTER 1. razred Ea
KIDS 1 2./3. razred A1c
KIDS 2 3./4. razred A1b
KIDS 3 4./5. razred A1a
KIDS 4 5./6. razred A2c
KIDS 5 6/7 razred A2b
KIDS 6 7./8. razred A2a

*Common European Framework

Kursevi za tinejdžere

Kursevi za tinejdžere nastavljaju se na kurseve za decu. Gradivom, temama i metodickim pristupom prilagodeni su dacima viših razreda osnovne škole i srednjoškolske, koji vode ka pripremnim kursevima za medunarodno priznate ispite: FCE, CAE, CPE.

kursgodište polaznikanivoi po CEF-u*
TEEN 1 8./1. srednje (niži nivo predznanja) B1a
TEEN 2 8./1. srednje (viši nivo predznanja) B2c
TEEN3 1./2. i 3. srednje B2b
TEEN 4 3. i 4. srednje B2a
TEEN 5 4. srednje C1b

Kursevi za odrasle

Koristeći oprobane programe od samog početka učenja jezika vodimo Vas do visokog nivoa znanja jezika. Svi kursevi za odrasle polaznike imaju 64 časa nastave semestralno.

kursnivoi po CEF-u*
ADULTS 1 A1b
ADULTS 2 A1a
ADULTS 3 A2b + A2a
ADULTS 4 B1d
ADULTS 5 B1c
ADULTS 6 B1b
ADULTS 7 B1a
ADULTS 8 B2b
CONVERSATION 1 B2a
CONVERSATION 2 C1b
CONVERSATION 3 C1a
Error: Za odrasle polaznike s predznanjem organizujemo besplatno testiranje

Poslovni kursevi

Na kursevima poslovnog jezika naučićete nove reči i fraze vezane za poslovno okruženje, razvićete veštinu slušanja i vodenja diskusija i steći sigurnost u korištenju stranog jezika.

Usvojićete veštine poslovne komunikacije, kao što su:

 • telefoniranje
 • prezentacije
 • sastanci
 • pregovaranje
 • poslovna korespodencija
 • snalaženje u različitim društvenim situacijama
kursnivoi po CEF-u*
BUSINESS COMMUNICATION 1 A1b
BUSINESS COMMUNICATION 2 A1a
BUSINESS COMMUNICATION 3 A2b
BUSINESS COMMUNICATION 4 A2a
BUSINESS COMMUNICATION 5 B1d
BUSINESS COMMUNICATION 6 B1c
BUSINESS COMMUNICATION 1 B1b
BUSINESS 1 B1a
BUSINESS 2 B2a
BUSINESS 3 B2b
BUSINESS 4 B2a

ESOL - pripremni kursevi za međunarodne ispite 

Razmišljate li dalekosežno?

Medunarodno priznate diplome Cambridge Univerziteta (ESOL) pomoći ce vam pri zapošljavanju, medunarodnoj razmeni, stipendijama i studijima u inostranstvu.

ESOL ispiti se održavaju u saradnji s British Council-om u martu, junu i decembru svake godine.

kursnivoi po CEF-u*
FCE*  - 78 sati nastave B2
CAE** - 93 sata nastave C1
CPE - 116 sati nastave C2

*First Certificate in English
**Certificate in Advanced English

kursnivoi po CEF-u*
BEC*  
BEC PRELIMINARY - 70 sati nastave B1
BEC VANTAGE - 78 sati nastave B2
BEC HIGHER - 93 sata nastave C1

*Business English Certificate

Error: Za polaznike koji žele da pohadaju pripremne kurseve za medunarodne ispite potrebno testiranje

KURSEVI ŠPANSKOG JEZIKA

¿TE GUSTARIA PODER HABLAR ESPANOL?   VEN, TE ESPERAMOS CON MUCHA ALEGRIA! 

 • Naša škola Vam nudi kurseve španskog jezika za tinejdžere i odrasle.
 • Naučite s nama ovaj divan, sve popularniji jezik upoznavajući špansku kulturu, istoriju, gastronomiju i običaje.
 • Usvojite gramatiku i osnove jezika uz poznate španske pesme, najlepše legende i priče o velikanima španske prošlosti.
 • Ako do sada ne znate ništa ili znate vrlo malo o ovom lepom romanskom jeziku i Španiji, učenjem s nama saznajte više!
 • Sigurni smo da će Vas osvojiti ovaj melodičan jezik i njegova bogata kultura.
 • Pomoći ćemo Vam da savladate najteže gramatičke i jezične prepreke kroz igru, novinske članke, priču i pesme!

HASTA PRONTO!

Kursevi španskog jezika za tinejdžere

Kursevi za tinejdžere prilagođeni su programom đacima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima.

kurs (mlađi tinejdžeri)starost polaznika
TEEN 1 7. i 8. razred OŠ
TEEN 2 8. razred OŠ. i 1. razred SŠ
TEEN 3 1. i 2. razred SŠ
TEEN 4 2. i 3. razred SŠ
TEEN 5 3. i 4. razred SŠ
kurs (stariji tinejdžeri)starost polaznika
TEEN 1 1., 2. i 3. razred SŠ
TEEN 2 2., 3. i 4. razred SŠ
TEEN 3 3. i 4. razred SŠ i 1. godina fakulteta
TEEN 4 4. razred SŠ, 1. i 2. godina fakulteta
Error: Za tinejdžere s predznanjem potrebno besplatno testiranje 

KURSEVI ŠPANSKOG JEZIKA ZA ODRASLE 

Koristeći oprobane programe od samog početka učenja jezika bez velike muke stižemo do visokih nivoa znanja. Svi kursevi za odrasle polaznike imaju 64 časa.

kursnivoi
ADULTOS 1 A1
ADULTOS 2 A2
ADULTOS 3 B1
ADULTOS 4 B2
ADULTOS 5 C1
ADULTOS 6 C2
Error: Za odrasle polaznike s predznanjem potrebno besplatno testiranje.

Ukoliko imate želju ili potrebu da naučite srpski jezik i znate više od o Srbima i njihovoj kulturi, MSCUELA može da Vam bude od velike koristi.

Kroz naše kurseve srpskog jezika namenjene strancima ne uči se samo jezik, nastojimo da Vam prenesemo sve najbitnije segmente kulture Srba. Tokom pohađanja na naših kurseva polaznici imaju veliku interakciju sa lokalnim stanovništvom, njihovim načinom života uz brojne izlete po Srbiji. Takođe mogu da se upoznaju sa lokalnim institucijama i njihovim funkcionisanjem u specifičnim uslovima. 
Radimo sa svim nivoima znanja, a metode prema kojima radimo su savremene i brzo daju rezultate. Polaznici naše škole prate i usvajaju predviđeni program veoma lako, brzo sklapaju prijateljstva i uz neprekidnu kominikaciju uspešno nauče srpski jezik, uprkos činjenici da važi za jedan od najtežih u svetu.Polaznici odlaze u svoje zemlje uz izuzetno zadovoljstvo zbog napretka koji su postigli.

Pridružite nam se!


Nudimo tri vrste programa srpskog jezika:

 • Temeljni individualni kurs intenzivnog usvajanja znanja od početnog stupnja
 • Tematske radionice za studente i profesore slavistike čiji maternji jezik nije srpski
 • Zabavni sezonski kursevi u grupi za turiste

Individualni kursevi

Intenzitet, vreme održavanja, program i metode u potpunosti su prilagođeni potrebama klijenta. Časovi se zakazuju u dogovoru sa profesorom, odvijaju se dinamikom od 4 do 30 sati nedeljno.

Zabavni kursevi za turiste

 • Naučite osnove srpskog jezika na zabavan način i zatim vežbajte sa lokalnim stanovništvom na ulici, u prodavnici, kafiću;
 • Šetajte s nama, otkrijte mesta neverovatne lepote;
 • Naučite da pravite srpske specijalitete, isprobajte ih;
 • Naučite tradicionalne pesme i igre, pokažite nam, naučite nas Vaše;
 • Upoznajte nove ljude i kulture, sprijateljite se.
Error: Za više informacija o ovim programima pošaljite nam prijavu.

Welcome to MScuela language school web presentation!

MSCUELA language school invites You to enroll in the "Serbian for Foreigners" study programme.

Learn Serbian easily with our team of trained professionals! By applying our methods we will help you learn communication basics, and you will get acquainted with Serbian culture and customs

Enter an individual course or join our study groups and have fun!

 • Our school is specialized in teaching Serbian as a foreign language. Throghout the years of experience in teaching Serbian language we have developed our programs to the finest details. Our students are immediately introduced to topics and constructs which they are ready to put in use after the very first lesson. 
 • The teaching materials used at MScuela incorporate a great number of everyday sources such as newspapers, magazines, restaurant menus, street signs, manuals, informational brochures etc. in order to help our students to immerse themselves into the Serbian culture with ease.
 • Classes can be organized into private groups, individual lessons or small groups (3-6 students), also called conversational groups. Serbian classes for foreigners include 6 levels; 4 basic levels and 2 conversational levels (beginners and advanced). Each level includes 60 hours in group lessons or 40 individual lessons. After completion of each level, the students are tested to determine their knowledge and to be able to take a higher level.
LEVEL 1

On this level students are taught how to introduce and talk about themselves, their work, family and friends. They will manage simple life situations, answer questions about the weather and dates, manage a visit to the store and a restaurant, talk about food, buy a tram, bus or train ticket, order a taxi, send a postcard, etc.

Grammar: Through intensive conversation, reading and writing, students are familiarized with grammar basics: personal and possessive pronouns, possessive adjectives, past, present and future tense of the verb "to be"; present of main verbs, verbs that express possibility and command, noun gender, noun inflection, numbers, reflexive pronoun "sebe, se".

LEVEL 2

Students learn how to talk about themselves, their work, way of life and hobbies in more details. They will be able to talk about fashion, talk on the phone, describe cities and countries, write a letter, and talk about holidays and travels, and what to say in the post office or travel agency.

Grammar: Through conversation, listening, reading and writing, students acquire past and future tenses, plural of nouns, practice noun inflections and learn inflection of personal pronouns.

LEVEL 3

Students learn what to say in a bank, use ATM machine, talk about holidays, describe excursions in more detail, talk more extensively about themselves and their friends and talk about sights in Serbia.

Grammar: Students revise and expand their knowledge from previous levels, expand their vocabulary, start with the functional analysis of the language and meet with wore complex grammatical structures and also word stress.

LEVEL 4

Students talk about themselves, their plans, interests, talk about their past and their future plans, documents, text from the newspapers and news.

Grammar: Students learn compound tenses, aorist and imperfect tense. They also learn compound nouns, diminutives, augmentatives and practice their spelling.

LEVEL 5/6

Students practice their conversation skills in business and other specific situations, read the daily news and literary works (prose and poetry). They practice presentations and writing business letters. Classes are organized to suit student's needs and are oriented towards vocabulary expansion and speech.

 
 
Individual courses are especially tailored to the needs of the student. For each student an individual course program is created based on the results of the ‘interests and needs survey' and ‘personal learning style analysis'. We find it very important that from the very start the course goals are determined in order for the lessons to be as much focused as possible. Because it is focused, in an individual course the students can learn the language and reach their desired level of competency at a fastest possible pace. 
Besides the ordinary teaching methods, your teacher uses various additional materials and techniques, such as audio and video materials, guest teachers that specialized in specific fields, conversation guests in order for the student to have a chance to practice and master their Serbian.

Group courses for Serbian language follow the Mscuela programs, but we are also willing to be flexible in order to accommodate the special interests of the group. We are aware of the often-busy schedule of our Serbian language students, which is why all our professors regularly send lesson summaries to all students that were absent from class. 
Group courses are dynamic in their nature, and students have a chance to meet new friends with whom they share the great experience of learning Serbian at Mscuela Language School.
 
Discover Belgrade, the capital of Serbia, a city rich with history. Meet Serbian people and get to know Serbian culture.
 
Error:  Group course is held in English or Spanish language!

Bienvenidos a nuestra pagina de informacion sobre los Cursos de Serbio para Extranjeros!

Es nuestro placer poder presentarle nuestra oferta.

La oferta de Cursos de Serbio es variada y se adapta a las distintas necesidades de los alumnos en términos de horario, calendario, tipología de cursos, etc. Dentro de esta variedad, nuestros Cursos de Serbio son flexibles y permiten ampliar los Cursos Estandar de Lengua con Cursos Complementarios (Cultura y Civilización Serbia, Serbio de los Negocios, etc.) o con otros cursos más específicos. 

Mscuela ofrece cursos dirigidos a funcionarios de organismos internacionales, diplomáticos, ejecutivos de empresas extranjeras y extranjeros en general, que tienen poco o ningún conocimiento del serbio y desean poder comunicarse en este idioma.

El Programa Serbio para Extranjeros tiene como objetivo que los participantes puedan comunicarse apropiadamente al adquirir suficiente dominio del serbio. Asimismo durante el curso se tratan aspectos culturales con la finalidad de familiarizar a los estudiantes con la cultura serbia.

Así los alumnos se podrán integrar con mayor facilidad a una comunidad donde se habla serbio, tanto en el ámbito laboral como social. El programa también se dicta en la modalidad de inmersión tanto para clases individuales o grupales. En el sistema de inmersión el alumno escoge su propio horario y frecuencia de estudio.

Pueden escoger entre tres tipos de programas: 

 • Cursos individuales e intensivos empezando del nivel inicial (4-30 clases a la semana)
 • Talleres tematicos para los estudiantes y profesores de eslavistica que estudian serbio
 • Cursos divertidos (en verano o invierno) en grupos turisticos

La enseñanza está basada en la participación activa y en un enfoque comunicativo de la acción didáctica. Por ello, nuestros materiales están inspirados en el enfoque por tareas, donde la gramática y el vocabulario están seleccionados para que los alumnos puedan aprovecharlos totalmente al desenvolverse en su vida cotidiana.

En el aula, el profesor favorece no sólo el trabajo individual sino también el trabajo en grupo y la interacción entre los estudiantes con actividades y ejercicios motivadores. Las clases se complementan con la utilización de medios audiovisuales de apoyo (laboratorio de idiomas, material sonoro y de vídeo) y nuevas tecnologías.

Actividades culturales complementarias

Como complemento a la actividad académica, se ofrece un programa de actividades culturales y recreativas en las que los alumnos participan como protagonistas activos bajo el control y la orientación de los profesores.
El objetivo es doble: 

 • profundizar de manera directa en el conocimiento fuera del aula de distintos aspectos de la cultura serbia;
 • servir como "tareas" (proyectos y actividades de uso lingüístico) que permitan la práctica de los conocimientos adquiridos de la lengua y la cultura serbia mediante actividades controladas por los profesores.

En la actualidad todos los alumnos pueden participar en las siguientes actividades: 
días temáticos, excursiones, visitas guiadas de las principales ciudades serbias, jornadas culturales, asistencia a eventos deportivos, festivales...

Error: Acompáñenos y conozca nuestro pais!

Prijava

 1. Ime i prezime(*)
  Invalid Input
 2. E-mail(*)
  Napišite ispravno vašu e-mail adresu
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. Adresa(*)
  Invalid Input
 5. Vrsta kursa(*)
  Invalid Input
 6. Doba dana(*)
  Invalid Input
 7. Antispam(*)
  Antispam   ResetujPogrešan unos